Thursday, 18 March 2010

Jarkunveno 2010 27a marto je la 13 horo

La jarkunveno estas denove en Kingston upon Thames. Ĉie jare estas trinkaĵo kaj manĝaĵoj, agrabla etoso, vin kiel art-amantaj, atendas surprizo.

Tagordo
1. Malfermo de la jarkunveno
2. Raporto pri la 2009a Jarkunveno
3. Raporto de la Prezidanto
4. Raporto de la Kasisto
5. Raporto de la Sekretario
6. Elekto de la nova komitato
7. Plano pri estonta agado
8. Aliaj aferoj
9. Fermo de la jarkunveno

La nuna komitato estas la jena
Prezidanto: Annice Szrajbman; Sekretario: Kevin Murray; Kasisto: Elena Hiard

Annice volas rezigni do ni bezonas kandidatojn por SOEF prezidanto.

Laŭvola manĝo je Al Forno, Kingston upon Thames nur 10 minutoj de la kunvenejo.

Bonvolu respondi, se vi partoprenos la kunvenon al sudorientaesperantofederacio@googlemail.com

No comments: