Wednesday, 4 June 2008

Rezulto de la Poŝta Balotado

PostenoKandidatoPorKontraŭAbstini
PrezidantoAnnice Szrajbman1811
Honora PrezidantoGreta Buttinger1901
SekretarioGregory Porilo1802
KasistoElena Sherstnyova1712
Publikigado kaj InterretoKevin Murray1811
Ekstera KonsultantoIan Fantom1163

1 comment:

Annice said...

dear soefanoj, just to clarify that Ian Fantom is not a member of soef and could not stand for reelection. He helped Gregory and myself when we anted to revive soef and nek li au mi scias pri organizado de federacio! Li kaj Alan ceestis la Jarkunven por prezenti muzikan koncerton. Ni ne povis diskuti kontadon char jus dum la Jarkunveno Elena informis min ke si havas (Nation Wide) chekon el la filo de la karmemora Rozalinda kiun Elena povos transdoni al en nia nova konto (Nat. West) Intertempe la mono ne estas tie. Annice Szrajbman.